Mordet på Patrick Finucane
Af Paul-Frederik Bach     Tilbage til Hjemmeside

Morder dømt 15 år efter mord
I mange år var politiske drab hverdagskost i Nordirland. Ifølge Cory rapporten har 3.665 personer mistet livet på denne måde i perioden 1966-2001. Enkelte af disse drab har påkaldt sig mere vedholdende interesse. Et af dem er drabet på Patrick Finucan.
Den senere tid har omstændighederne omkring dette drab atter skabt overskrifter. Denne temaside forklarer hvorfor.

Et drab som så mange andre
Patrick Finucane var en 39-årig advokat i Belfast. Han var forsvarer for mange, som var anklaget for en rolle inden for IRA.

Den 19. februar 1989 kl. ca. 19.25 trænger to maskerede mænd ind i Pat Finucanes hjem, mens han spiser middag sammen med sin kone, Geraldine, og sine 3 børn. Den ene har en automatisk riffel, som var stjålet fra den britiske hær. Finucane bliver dræbt med 14 skud, og hans kone bliver såret i foden.

Geraldine aktiverede husets alarm kl. 19.30, og politiet var på stedet kl. 19.35.

Den følgende dag påtog Ulster Freedom Fighters (UFF) sig ansvaret for drabet.

Det var et mord som så mange andre i Nordirland. Men det fik et længere efterspil, end de fleste andre mord.

Historien er meget indviklet, og de fleste kilder engagerer sig stærkt for eller imod Pat Finucane.

En stikker
Brian Nelson var en af sagens nøglepersoner. Han blev i efteråret 1987 kontaktet af en hemmelig enhed fra den britiske hær, the Force Research Unit (FRU), som ville have ham til at infiltrere den paramilitære gruppe, Ulster Defence Association (UDA). Hans opgave blev at skaffe oplysninger om mulige katolske mål.

Under kodenavnet 6137 begynder Brian Nelson at forsyne hæren med UDA's liste over mulige mål. Han forfremmes til UDA's efterretningschef.

Der antages at have været et tæt samarbejde mellem FRU, UDA og det nordirske politikorps, Royal Ulster Constabulary (RUC).

Det har vist sig, at Nelsons oplysninger blev årsagen til mordene på 30 katolikker. Mange af de dræbte, herimellem Pat Finucane, havde ikke noget med IRA at gøre.

En undersøgelse af hullerne i hærens sikkerhedssystemer identificerer UDA efterretningschef Brian Nelson som hovedmistænkt, men først i januar 1992 afsløres Brian Nelson som den agent, der advarede hæren om planen om at dræbe Finucane. Han dømmes til fængsel i 10 år.

Brian Nelson blev løsladt efter 5 år og døde af lungekræft i april 2003.

En politiundersøgelse
Det var vicepolitidirektør John Stevens, der var sat til at undersøge uregelmæssighederne.

Der er fremkommet mange formodninger om, at både hær og politi lagde hindringer i vejen for Stevens, men det er i sagens natur svært at skaffe sig pålidelig information herom.

Lige før den planlagte arrestation af Brian Nelson udbrød der brand i hovedkvarteret, hvorfra undersøgelserne blev styret. Alarmer og telefoner virker ikke, og mange arkiver brænder.

Derfor fremkom der stærke krav om, at omstændighederne blev undersøgt uafhængigt af både militær og politi. Dette blev ikke imødekommet, men da den offentlige anklager ønskede emner fra den første undersøgelse bedre belyst, indledtes i april 1993 arbejdet med en "Stevens 2".

Den nye rapport fik ikke placeret ansvaret for sammensværgelserne, og den svækkede ikke kravet om en uafhængig undersøgelse. Det var ikke mindst Pat Finucane's familie, der fremførte det igen og igen.

Langfredagsaftalen fra 1998 gav en anledning til at få gjort rent bord, og i april 1999 blev John Stevens sat til at lave en 3. rapport, som udkom i april 2003.

Heri konkluderer Stevens, at det var tale om aftalt spil, og udtrykker tro på, at mordene på Patrick Finucane og Brian Lambert kunne have været undgået.

Læs uddrag af Stevens rapporten på denne side eller læs hele rapporten (243 kB).

Anklaget for mord
I juni 1999 var tidligere UDA kvartermester, William Stobie, blevet sigtet for mordet på Pat Finucane. Ved Højesteret fik en journalist medhold i, at han ikke skulle udlevere noterne til et interview med Stobie, som blev gennemført lige efter drabet på Pat Finucane.

Stobie indrømmede at have leveret våbnene til mordet, men nægtede at have begået det.

Sagen faldt sammen, da et nøglevidne nægtede at udtale sig, og i november 2001 frikendtes Stobie. Måneden efter blev Stobie myrdet med skud af loyalistiske lejemordere.

En dommerundersøgelse
Mens Stevens arbejdede på sin 3. rapport blev den pensionerede canadiske dommer, Peter Corry, udnævnt af regeringen til at undersøge 6 mord, herunder Finucane's, hvor der var mistanke om aftalt spil inden for sikkerhedsstyrken.

I april 2004 konkluderede dommer Cory, at både militærets og politiets efterretningsvæsener kendte mordplanerne, men undlod at gribe ind. Cory konkluderer, at han er overbevist om behovet for en offentlig undersøgelse.

Læs uddrag af Cory rapporten på denne side eller læs hele rapporten (589 kB).

En morder
Loyalisten, Ken Barrett, arresteres i maj 2003 og sigtes for mordet på Pat Finucane. Den 13. september 2004 tilstod han i retten mordet på Pat Finucane. Han var den ene af de to mænd, som 15 år tidligere trængte til i familiens Finucane's hus. Den 16. september 2004 blev han idømt 22 års fængsel.

Efter domfældelsen har minister for Nordirland, Paul Murphy, meddelet, at der skal gennemføres en ny undersøgelse af omstændighederne ved Patrick Finucane's død.

Hvorfor én gang til? Angiveligt på grund af "den usædvanlige interesse for denne sag". Se Paul Murphy's erklæring på denne side.

Fra "Stevens 3":
Stevens Enquiry
Overview and Recommendations
17th April 2003
Sir John Stevens QPM, DL

Uddrag af Introduktion:
Jeg har gennemført tre undersøgelser om anklagerne om sammensværgelse mellem sikkerhedsstyrkerne og loyalistiske paramilitære i Nordirland. De begyndte for næsten 14 år siden og fortsætter til denne dag. Nu tror jeg, det er det rette tidspunkt til at stille nogle vigtige forslag. De skyldes alvorlige mangler, som jeg har identificeret i alle tre undersøgelser.

Mine undersøgelser har fremhævet aftalt spil, bevidst undladelse af at føre journal, manglende ansvarlighed, tilbageholdelse af viden og vidnesbyrd og i ekstreme tilfælde agenter, som medvirker til mord. Disse alvorlige handlinger og udeladelser har medført, at personer er blevet dræbt eller alvorligt såret.

Denne rapport vil også indgående berette om, hvordan der er blevet lagt hindringer i vejen for mine undersøgelser.

Undersøgte hændelser:
Mordet på Patrick Finucane
Mordet på Brian Adam Lambert
William Alfred Stobie

Uddrag af konklusion:
Min 3. undersøgelse indledtes 19. april 1999. Den har sammen med mine to foregående undersøgelser været den største undersøgelse, som er gennemført i det Forenede Kongerige. Under disse tre undersøgelser er der taget 9.256 udtalelser, 10.391 med over 1 million sider er arkiveret og 16.194 emner er beslaglagt.

Det har ført til 144 arrestationer. Indtil nu er 94 personer dømt.

Mine forslag dækker driften af alle sikkerhedsstyrker i Nordirland.

Jeg har afdækket tilstrækkelige vidnesbyrd til at få mig til at tro, at mordene på Patrick Finucane og Brian Adam Lambert kunne have været forhindret. Jeg tror også, at RUC's efterforskning af Patrick Finucane's mord skulle have resulteret i en tidlig arrestation og udpegning af hans mordere.

Jeg konkluderer, at der var sammensværgelse bag begge mord og omstændighederne omkring dem.

Læs hele rapporten (243 kB)

Fra Cory-rapporten:
Return to an Address of the Honourable the House of Commons dated 1st April 2004 for the
Cory Collusion Inquiry Report
Patrick Finucane
Uddrag af forordet:
Den britiske regering bad mig om at undersøger anklager om sammensværgelse mellem medlemmer af sikkerhedsstyrkerne i sammenhæng med dødsfaldene af Patrick Finucane, Robert Hamill, Rosemary Nelson og Billy Wright og at rapportere med anbefalinger af mulige fortsatte handlinger.

Jeg havde den midlertidige rolle at bedømme, om der er en sag, der kræver et svar, om en mulig sammensværgelse, i videste forstand, blandt medlemmer af sikkerhedsstyrkerne i disse dødsfald, som kan berettige en fortsat og mere detaljeret undersøgelse.

Af de grunde, som jeg har anført i mine rapporter, har jeg i hver af de fire sager fundet dokumenterede vidnesbyrd, som peger på bekymrende forhold, som kunne berettige en fortsat og mere detaljeret undersøgelse.

Konklusion:
Nogle af handlingerne, som er beskrevet foran, udgør i sig selv sammensværgelser. Desuden peger dokumenterne og udtalelserne, som jeg har henvist til i denne oversigt, alle i samme retning. Taget i sammenhæng viser det klart for mig, at der er et stærkt vidnesbyrd om, at aftalt spil foregik inden for hæren (FRU), inden for RUC SB og inden for sikkerhedstjenesten. Jeg er overbevist om, at der er behov for en offentlig undersøgelse.

RUC SB: Royal Ulster Constabulary Special Branch

Læs hele rapporten (589 kB)

Uddrag gengivet i respekt for dokumentets bestemmelser om Parliamentary Copyright.

Torsdag, den 23. september 2004
Udtalelse af minister for Nordirland Paul Murphy MP om Finucane undersøgelse
Som jeg sagde, da dommer Cory's rapporter blev offentliggjort, er regeringen besluttet på, at sandheden skal frem, hvor der er anklager om aftalt spil. Regeringen har vedholdende gjort det klart, at den står ved løfterne fra Weston Park, både i sagen om mordet på Pat Finucane og i andre sager, som dommer Cory har undersøgt.

Imidlertid blev en person sigtet for mordet i Finucane sagen. Politiets efterforskning, udført af Sir John Stevens og hans hold, fortsatte, og det var ikke muligt at sige, om der kunne komme flere sigtelser. Derfor forpligtede regeringen sig til at afvente søgsmålets resultat, før vejen videre fremad blev fastlagt.

Nu er sagen søgsmålet mod Ken Barrett gennemført, og Barrett er idømt fængsel på livstid for mordet på Patrick Finucane. Stevens efterforskningen i mordet på Patrick Finucane kan stadig resultere i nye sigtelser. Med Barrett sagen afsluttet og efter råd fra rigsadvokaten, som er ansvarlig for søgsmålet, har regeringen ikke desto mindre omhyggeligt overvejet muligheden for at gå videre med en undersøgelse. Herved har regeringen taget hensyn til den usædvanlige interesse for denne sag. På denne baggrund har regeringen besluttet, at der skal tages skridt til at muliggøre etableringen af en undersøgelse af Patrick Finucane's død.

Som ved enhver anden undersøgelse vil tribunalet få til opgave at afdække alle kendsgerninger om, hvad der skete, og det vil få al den magt og de ressourcer, som er nødvendige til gennemførelse af denne opgave. For at undersøgelsen kan foregå hurtigt og effektivt og på en måde, som tager hensyn til den offentlige interesse, herunder hensynet til nationens sikkerhed, vil det være nødvendigt at lade undersøgelse gennemføre på grundlag af ny lovgivning, som snarest vil blive fremlagt.

  Tilbage til Hjemmeside     Oprettet 9.10.2004
Opdateret d. 19.6.2009