Et kapitel af Irlands historie
Af Paul-Frederik Bach     Tilbage til Hjemmeside
   Foregående kapitel        Næste kapitel   

6. juni 2002: 2002-2
Parlamentsvalg og ny regering

Ved parlamentsvalget i den irske republik den 17. maj 2002 måtte der en langvarig omtælling til, før pladserne i det irske parlament var endeligt fordelt. Fianna Fáil (FF) gik frem med 4 mandater til 81 ud af de 165 pladser.

Der gik et par uger, før de endelige resultater var klar:

Stem-
mer %   
Ændr.   
%
Man-
dater   
Hidtil
Fianna Fáil: 41,5 +2,2 81 (77)
Fine Gael: 22,5 -5,4 31 (54)
Labour: 10,8 -2,1 21 (21)
Sinn Féin: 6,5 +4,0 5 (1)
Progressive Democrats:    4,0 -0,7 8 (4)
The Green Party: 3,8 +1,0 6 (2)
Socialist Party: - - 1 (1)
Andre: 11,0 +1,2 12 (6)

Lederen af Fianna Fáil, Bertie Ahern, havde valget mellem at danne en mindretalsregering eller at danne en flertalsregering sammen med Progressive Democrats (PD), som har 8 mandater.

Efter forhandlinger mellem de to partier kunne der den 4. juni præsenteres en regeringsaftale, underskrevet af Bertie Ahern fra FF og Mary Harney fra PD.

Bertie Ahern
Bertie Ahern, FF
Mary Harney
Mary Harney, PD
Indledningen til regeringsaftalens afsnit om fredsprocessen lyder i min oversættelse:
For de næste fem år vil vores altfortrængende prioritet være at sikre varig fred i Irland ved den fulde gennemførelse af Langfredagsaftalen, ved befæstelse af dens institutioner, og ved udvikling af en atmosfære af venskab og samarbejde mellem nord og syd. Det vil vi gøre uden forudfattede holdninger til det endelige mål om at opnå et forenet Irland i fred og forståelse.

Blandt de mere konkrete programpunkter findes bl.a:

- Vi vil gennemføre en frirejseordning, som skal omfatte hele Irland, for pensionister, boende hvor som helst på denne ø.
- Vi vil støtte princippet om fuldstændige offentlige undersøgelser af mordene på Pat Finucane, Robert Hamill og Rosemary Nelson og bruge vore gode folk for at få sandheden frem.
- Vi vil også fuldt ud støtte dommer Peter Cory, som er udpeget af den irske og den britiske regering til at undersøge disse og andre sager.

Om de paramilitære organisationer udtrykker den nye irske regering sig på denne måde:

- Så vidt det står i vores magt, vil vi bestræbe os på at skabe og opretholde et sikkert miljø for politisk fremgang og gennem både lov og overtalelse sørge for et fuldstændigt og varigt ophør i Nordirland og overalt på disse øer af alle paramilitære aktiviteter, herunder afstraffelser, tærsk og skyderier, og omdannelse af bevægelser, forbundet med paramilitære organisationer, til rent demokratiske organisationer samt fuldførelse af afvæbningsprocessen.

EU's Nice-traktat skal til folkeafstemning i Irland i løbet af efteråret. Regeringsprogrammet understreger, at det er traktatens formål at forberede de europæiske institutioners funktion i en udvidet union. Ansøgerlandenes nuværende situation sammenlignes med Irlands, da landet blev optaget i EF for en generation siden. Optagelsen i EF har været til stor fordel for Irland. Derfor er det en moralsk pligt for Irland at støtte udvidelsen af EU.

Det første programpunkt om Irland og Europa siger:

- Ud fra det mandat, som de to partier fik betroet ved parlamentsvalget vil vi fremlægge Nice-traktaten om udvidelse af EU for folket ved en folkeafstemning, som skal finde sted senere i år på en måde, som skal tage hensyn til folkets bekymringer, som de er kommet til udtryk ved tidligere folkeafstemninger og i det nationale forum om Europa.

En kommentar til regeringsprogrammet hæfter sig ved, at det ikke er lykkedes for de to partier at finde et komprimis om udnævnelsen af en ombudsmand til undersøgelse af klagerne over Garda Síochána (det irske politikorps).

Den nye regering består af følgende ministre:

Bertie Ahern, FF Taoiseach (premierminister)
Mary Harney, PD Foretagsomhed, handel og udvikling
Michael Smith Forsvarsminister
Joe Walsh, FF Landbrug og fødevarer
Charlie MCCreevy Finansminister
Brian Cowen, FF Udenrigsminister
Noel Dempsey, FF Uddannelse og videnskab
Dermot Ahern, FF Kommunikation, søfart og naturlige ressourcer
John O'Donoghue Kunst, sport og turisme
Michéal Martin Sundhed og børn
Seamus Brennan Transport
Michael McDowell, PD Justitsminister
Martin Cullen, FF Miljø og lokalstyre
Éamon Ó Cuiv Samfund, landområder og gæliske sager
Mary Coughlan, FF Social- og familiemini-ster

Se også IAIS analyse af de enkelte partier (på engelsk).

Tilbage til Hjemmeside
Tilbage til top
Opdateret d. 3.10.2009