Et kapitel af Irlands historie
Af Paul-Frederik Bach     Tilbage til Hjemmeside
   Foregående kapitel        Næste kapitel   


2006-1
Nyt tilløb til nordirsk lokalstyre
Ringe optimisme
I slutningen af januar 2006 aftalte den britiske premierminister, Tony Blair, og hans irske kollega, Taoiseach, Bertie Ahern, rammerne for en genindførelse af det nordirske lokalstyre i løbet af 2006.

Arbejdsplanen blev aftalt på et møde på Hillsborough Castle ved Belfast den 6. februar 2006 mellem den britiske minister for Nordirland, Peter Hain, og den irske udenrigsminister, Dermot Ahern.

Tidsplanen var stram. Den 6. april 2006 mødtes Tony Blair og Bertie Ahern i den nordirske by Armagh for at godkende og præsentere køreplanen for en genoptagelse af lokalstyret i Nordirland.

Det var åbenbart, at chancerne for et positivt udfald ikke var store. Lederen af DUP, pastor Ian Paisley, tordnede igen og igen mod Langfredagsaftalen og Sinn Féin, som han anså for en forklædt gren af IRA. Han udelukkede, at det kunne komme på tale, at DUP ville være i stue med eller i regering med Sinn Féin.

Da der ikke kunne opstilles en regering uden Sinn Féin, ville Ian Paisleys holdning blokere for dannelsen af en lokalregering, og det er netop Paisley's formål. Lederen af Sinn Féin, Gerry Adams, gik så vidt for at at få lokalstyret genindført, at han foreslog Ian Paisley som ny førsteminister. Valgmatematikken udelukkede alligevel, at han selv kunne opnå denne post.

Lokalpolitikerne risikerer fyring
På grund af risikoen for, at lokalforsamlingen ville vise sig totalt uarbejdsdygtigt, var der indlagt stramme deadlines og alternative udveje i den nye plan, som blev præsenteret i en fælles erklæring efter mødet i Armagh 6. april 2006 mellem Tony Blair og Bertie Ahern. Se hele erklæringen på engelsk. Her er hovedpunkterne:
  • Vi er overbevist om, at IRA ikke længere udgør en terroristisk trussel.
  • Lokalparlamentet genindkaldes til den 15. maj 2006 for at forberede en ny regering.
  • Så snart der på bred basis er udpeget en førsteminister og en viceførsteminister, som kan påtage sig en udøvende magt, overdrages beføjelserne til dem på samme måde som i december 1999.
  • Dette skal normalt tage højst 6 uger, men der kan på grund af de særlige omstændigheder accepteres en 12 ugers forlængelse af denne periode.
  • Hvis det ikke er lykkedes for lokalforsamlingen at danne en ny regering inden den 24. november 2006, tjener det ikke noget formål at ulejlige befolkningen med flere valg til lokalforsamlingen. I så fald bortfalder løn og tilskud til lokalforsamlingens medlemmer, indtil der måtte vise sig en klar politisk villighed til at udøve ansvaret.
  • De to regeringer har indledt de detaljerede forberedelser af arrangementer, som kan sikre gennemførelsen af Langfredagsaftalens intentioner, hvis gendannelsen af lokalforsamling og lokalregering må udsættes.

Politisk farce
Lokalforsamlingen mødtes, som krævet i regeringsledernes erklæring, den 15. maj 2006. Det var forsamlingens første møde, siden den blev valgt i 2003.

Lederen af Sinn Féin, Gerry Adams, gentog sit forslag om, at Ian Paisley fra DUP skulle være ny førsteminister med Martin McGuiness fra Sinn Féin som viceførsteminister. Da forsamlingens formand, Eileen Bell, spurgte Ian Paisley, om han accepterede nomineringen, svarede han, som forventet: "Bestemt ikke!"

Også forsøget på at nedsætte en komité til forberedelse af ny lokalregering mislykkedes, idet der ikke kunne opnås enighed om valg af en formand. Efter en uges tovtrækkeri om dette ene spørgsmål overtog den britiske minister for Nordirland, Peter Hain, opgaven og udpegede lokalforsamlingens to viceformænd til at lede komitéen.

I løbet af juni fandt både den britiske regering (finansminister Gordon Brown) og den irske regering (udenrigsminister Dermot Ahern) det nødvendigt at understrege, at der ikke ville blive firet på tidsfristen 24. november. "Denne tidsfrist er hellig", sagde Dermot Ahern.

Køreplanen for efteråret 2006
Den 29. juni 2006 mødte Bertie Ahern og Tony Blair de nordirske partier i Stormont ved Belfast for at fremlægge køreplanen for efteråret. Se den fælles erklæring samt køreplanen på engelsk.

Køreplanen er ganske kortfattet og ikke meget detaljeret. Den pålægger lokalforsamlingens medlemmer at afskedige deres medarbejdere allerede i juli-august til mulig fratrædelse senest 24. november. Lokalforsamlingen skal samles igen 4. september, og forberedelser til dannelsen af en lokalregering med rammer for de enkelte ministerier skal afsluttes i løbet af oktober. Der er to planer for november:

  • Enten er alle forberedelser på plads, så der senest 24. november kan vælges ny førsteminister og viceførsteminister, og styret er på plads inden 27. november.
  • Eller lønninger og tilskud til lokalforsamlingens medlemmer ophører sammen med partistøtten 24. november efterfulgt af et BIIGC (British-Irish Intergovernmental Conference) i december, hvor nye britisk-irske arrangementer iværksættes.
En britisk nødlov skal sikre, at "plan B" er klar til iværksættelse, om nødvendigt. Minister for Nordirland, Peter Hain, har udtalt, at dette skal gøre tidsfristen klippefast. Han har dog også lovet, at der ikke bliver tale om, at de to lande vil være fælles om myndighed eller regering i Nordirland. Det ville stride mod det, som Nordirlands befolkning har tiltrådt ved afstemningen om Langfredagsaftalen.

Tilbage til Hjemmeside - Tilbage til top
Opdateret d. 3.10.2009
© Paul-Frederik Bach