Et kapitel af Irlands historie
Af Paul-Frederik Bach     Tilbage til Hjemmeside
   Foregående kapitel        Næste kapitel   


4. januar 2003: 2003-1
Flere katolikker i Nordirland?

Hvert 10. år udgives en britisk befolkningsstatistik. De første resultater fra "Census 2001" foreligger nu, herunder en detaljeret kortlægning af befolkningen i Nordirland. Se detaljerne hos Census Office for Northern Ireland (CONI).

De 1685267 personer, som bor i Nordirland kan inddeles efter køn, alder, ægteskabelig status, arbejddstid, økonomi, bolig og mange andre ting. Udviklingen i befolkningens religiøse tilhørsforhold bliver studeret med særlig opmærksomhed.

14 % uden religion?? Alle religioner
Optællingen viste, at der er 678462 katolikker (40,26 %), mens 767924 (45,57 %) bekender sig til de øvrige kristne religioner. Overraskende mange, nemlig 233853 (13,88 %) har ingen religion eller vil ikke oplyse en.

Endelig bekender 5028 (0,30 %) sig til 21 ikke-kristne religioner.

I Nordirland forekommer det ikke rimeligt, at 14 % af befolkningen ikke har noget religiøst tilhørsforhold. Derfor har man en supplerende opdeling efter Samfundsmæssig baggrund: religion eller barndomshjemmets religion.

Efter dette kriterium findes følgende fordeling:

  • Katolsk baggrund: 43,76 %
  • Protestantisk baggrund: 53,13 %
  • Andre religioner: 0,39 %
  • Ingen religion: 2,72 %
Andre religioner

Det er antydet, at disse tal ikke skulle være fremkommet ved interviews, men ved en statistisk bearbejdelse af restgruppen ud fra adresser. En ret stor del af restgruppen bliver ved denne metode talt op som protestanter, og det har udløst en del kritik. Der er ikke en dokumentation af metoden i forbindelse med selve statistikken.

Andre religioner
Der er ikke ret mange muslimer i Nordirland. Af de 5028 med "andre religioner" er de 1943 muslimer, 825 hinduer og 533 buddister. Der er 106 ateister og 148 hedninge.

Man må formode, at det stærke religiøse spændingsfelt i Nordirland frastøder andre religioner, så flygtninge med ikke-kristen baggrund hellere søger til andre lande, herunder England.

Størst ledighed blandt katolikker
Den større arbejdsløshed blnadt katolikker i Nordirland er ikke længere en myte.

Der var i 2001 152.933 erhvervsaktive katolske mænd mellem 16 og 74 år. Heraf var 11,2 % ledige. For de øvrige religioner svinger tallet mellem 5,6 og 7,6 %.

Af en eller anden grund oplyses ledighed kun for mænd.

Ledigheden blandt katolske mænd varerer meget geografisk fra 17,2 % i Derry og 16,2 % i Belfast til 5,0 % i Newtonabbey (lige nord for Belfast) og 2,4 % i Castlereagh (lige syd for Belfast). For de øvrige religioner er udsvingene mindre.

Tallene bekræfter katolikkernes særstilling, men de rummer ingen forklaring på forskellene.

Forskydninger siden 1991
Census Office for Northern Ireland henviser også til statistikkerne for 1971, 1981 og 1991, men der er kun data for 1991. Data for de andre år kan dog rekvireres pr. e-mail fra Census Office. 1991-2001

Man kan sammenstille visse hovedtal for religiøst tilhørsforhold. Kategorien "Andre" omfatter både andre kristne religioner og ikke-kristne religioner, da de ikke kan skilles ad i tallene fra 1991.

Det ser ud til at være en stabil tendens, at både katolikker og gruppen uden religion er vokset et par % på 10 år, mens de protestantiske grupper er gået tilsvarende tilbage.

10 % med kendskab til irsk sprog
Der kan findes andre pudsige spørgsmål i "Census 2001". For eksempel har man undersøgt kendskabet til det irske sprog. 89,35 % kender ikke noget som helst til det irske sprog. 4,64 % kan både forstå, tale, læse og skrive irsk, mens 5,70 % har et mere begrænset kendskab til sproget.

Tilbage til Hjemmeside
Tilbage til top
Opdateret d. 3.10.2009