Et kapitel af Irlands historie
Af Paul-Frederik Bach     Tilbage til Hjemmeside
   Foregående kapitel        Næste kapitel   


2002
Lokalstyret bryder sammen

Den 14. oktober meddelte regeringen i London, at det nordirske lokalstyre atter er suspenderet. Det har været svært at spore de reelle årsager til dette tilbageslag for fredsprocessen, men det er tydeligt, at den gensidige mistillid har været voksende. Mange oplysninger kommer ikke frem, andre er fordrejede, og officielle meddelelser er overvejende politisk retorik.
Der er ved siden af disse politiske signaler hen over sommeren og efteråret indløbet en jævn strøm af beretninger om alvorlige voldshandlinger i Nordirland.

Det er tænkeligt, at den nordirske førsteminister, David Trimble, har sporet en voksende frustration i sit eget parti og hos unionisterne i almindelighed. I hvert fald skruer han op for retorikken med svære udfald mod IRA. Han bakkes op af Jeffrey Donaldson, som forlanger IRA helt fjernet som betingelse for et fortsat samarbejde med republikanerne. 1. oktober truer MP David Burnside med, at Ulster Unionisterne vil træde helt ud af samarbejdet om det nordirske politi, hvis Patten-kommissionens anbefalinger skal gennemføres.

Den 4. oktober gennemfører politiet en razzia mod Sinn Féins kontor i Stormont parlamentet i et forsøg på at afsløre terroristiske aktiviteter, men den 7. oktober må politichefen Huge Orde beklage razziaens form.

Den 8. oktober anmoder David Trimble Tony Blair om at fremlægge et forslag om udelukkelse af Sinn Féin fra alle magtdelende organer i Nordirland, og den 10. oktober giver Tony Blair efter for at undgå, at Ulster Unionisternes ministre træder tilbage.

Meddelelsen om lokalstyrets ophævelse blev givet i form af en erklæring fra John Reid og en tale i Underhuset den 15. oktober. Disse tekst er ikke meget oplysende om baggrunden. Der er ikke nogen antydning af, at der skulle være fundet belastende materiale under razziaen mod Sinn Féin.

Personerne:

Tony Blair Tony Blair
britisk premierminister
Labour
Bertie Ahern Bertie Ahern
Taoiseach (premierminister, udtales "tisjok") for den irske republik
Fianna Fáil
John Reid John Reid
britisk minister for Nordirland
Labour
Mark Durkan Mark Durkan
suspenderet vice-førsteminister for Nordirland
leder af SDLP
(nationalist)
Martin McGuinness Martin McGuinness
suspenderet undervisnings-minister i Nordirland
Sinn Féin (nationalist)
Jeffrey Donaldson Jeffrey Donaldson
MP
Ulster Unionisterne
(loyalist, strammer)
Huge Orde, chef for Police Service of Northern Ireland (PSNI) David Burnside David Burnside
MP
Ulster Unionisterne
(loyalist)
David Trimble David Trimble
suspenderet førsteminister for Nordirland
leder af Ulster Unionisterne
(loyalist)
Gerry Adams Gerry Adams
MP
leder af Sinn Féin
(nationalist)

Den 17. oktober holdt Tony Blair en tale i Belfast. Der er heller ikke heri noget nærmere om den konkrete baggrund for suspensionen. Til gengæld rummer Tony Blairs tale hans analyse af udviklingen i Nordirland. Jeg har derfor oversat centrale dele af talen til dansk, men anbefaler den engelske udgave af hele talen.


Uddrag af Tony Blairs tale i Belfast den 17. oktober 2002
"De blev behandlet som andenrangs borgere."

Og hele vejen igennem har der været ét grundlæggende tema, og det vil jeg præsentere, som jeg ser det. Ved denne lejlighed vil jeg ikke være diplomatisk. Ud fra al den tid, som jeg har brugt på dette tema mener jeg, at jeg har både ret og pligt til at fremlægge mit oprigtige syn.

Det nationalistiske Irland har i årevis følt sig behandlet som andenrangs borgere. Lad mig stryge ordet "følt". De blev behandlet som andenrangs borgere. Lad os ikke bebrejde nogen noget. Vi vil heller ikke bestride kendsgerningerne. De ønskede at blive en del af et forenet Irland. De betragtede det nordirske koncept som en sekterisk kontruktion. De troede, at den eneste vej til retfærdighed ville være et forenet Irland.

Tidens unionisme var overlegen, men den var også mistænksom. Mistænksom over for, at hvis vi gav efter for nationalismens krav, var det en glidebane, som ville føre til et forenet Irland. Mistænksom over for, at den britiske regering, uanset farve, ville sige, at vi holdt med dem, men i virkeligheden ville sælge dem ud.

Dagens konservative opposition angriber os for Belfast aftalen. De kalder os for pricipløse forrædere af unionismen. Men jeg må minde om den tidligere konservative regering ag fru Thatchers anglo-irske aftale og senere Mr. Majors Downing Street erklæring og de hemmelige samtaler med IRA, selv mens bomberne eksploderede. Men unionismen husker også det hele. Og det føret til mistanke og utryghed.

Utryghed af alle de grunde, som lige er nævnt. Utryghed, fordi de mente, at de havde lige så meget ret til at være unionister, som nationalisterne havde til at være nationalister, men omverdenen tog nationalisternes parti. Utryghed, fordi jo mere åbenlyst de demonstrerede deres britiske symboler, jo mere forskellige fra resten af UK fremstod de.

Og så kom ind i alt dette fatalt og dødeligt terrorismen. Jeg husker, at jeg hvert år som skoledreng tilbragte min ferie i Irland. Men så et år stoppede det hele.

Det er svært for nogen at forstå terrorismen, og jeg tror ikke, at den nogensinde var eller nogensinde kunne blive retfærdiggjort. Lad os blot vurdere dens formål. Formålet med den republikanske terrorisme var at skabe en sådan situation af kaos, at Storbritannien ville opgive Nordirland. Formålet med den loyalistiske terrorisme var at hævne, at dominere eller at udrense katolikker.

For vores del var hensigten med det britiske sikkerhedssystems - ofte barske - reaktion at eliminere volden, som det var vores pligt.

Kendsgerningen er, at ingen af os nåede vores mål. IRA fik aldrig bombet sig igennem til et forenet Irland og ville aldrig kunne gøre det. Jeg kender det britiske folk. De ville simpelthen aldrig vige. Loyalisterne kunne ikke stå i vejen for forandring. De britiske kunne ikke eliminere IRA militært.

Men historiens tømmermænd er der stadig. Selv da republikanerne indså, at de ikke ville få Storbritannien til at opgive Nordirland med terror, troede de stadig, at de havde et andet taktisk mål. Det gav dem et forhandlingshåndtag. De britiske ville ikke opgive Nordirland ved terror, men de kunne ved terror blive tvunget til at forhandle, til at tage Nordirland alvorligt, til at tage nationalismens krav alvorligt.

Udsigten til våbenhvile var et tilstrækkeligt drilagtigt perspektiv til at få de britiske til at bemærke unionismen og sætte sig i bevægelse.

Aftalens kerne var denne handel: til gengæld for lighed og retfærdighed - i politik, ordenshåndhævelse, i accept af den nationalistiske identitet - skulle alle parter binde sig udelukkende til fred. Og for unionismen blev det nordirske folks ret til at forblive en del af UK, så længe flertallet ønsker det, gjort til en helligdom. Såfremt unionisterne virkelig kunne enes om lighed og om anerkendelse af legitimiteten af nationalisternes identitet, ville unionen bestå.


Første domfældelse i Omagh-sagen


Den 15. august 1998 blev 29 mennesker dræbt og 200 såret ved en bombesprængning i byen Omagh i Nordirland. Se "Anger efter Omagh bomben".

Den særlige kriminalret for den irske republik har idømt en 49 årig pub-ejer fra grænsebyen Dundalk, Colm Murphy, 14 års fængsel for at stå bag bombesprængningen i Omagh i 1998.

Den 21. februar 1999 blev 10 personer arresteret i den irske republik og i Nordirland, og den 24. februar 1999 blev den da 48 årige Colm Murphy fra Dundalk sigtet for ulovlig og ondsindet sammensværgelse. Se "Sigtelse i Omagh sag" og temaside om Omagh-bomben.

I forbindelse med domsafsigelsen betegnede dommer Barr bombningen i Omagh som den alvorligste grusomhed i Nordirland siden 1969.

Omagh
Stedet i Omagh kort efter eksplosionen.
Foto: Martin Melaugh.
Gengivet med tilladelse fra CAIN projektet.
Reproduced with the permission of the CAIN site

I 2002 blev Colm Murphy dømt for ved sammensværgelse at være årsag til bombesprængningen. Dommerne i Dublins særlige kriminalret fulgte anklagerens påstand om, at Murphy havde udlånt to mobiltelefoner til en kendt republikansk systemkritiker vel vidende, at de ville blive brugt til bombesprængningens gennemførelse.

Det irske råd for borgerlige rettigheder mener, at sagen har givet det irske politikorps (the Gardaí) alvorlige ridser i lakken.

Gennem sin forsvarer, Michael O'Higgins, har Murphy gennem hele sagen fastholdt sin uskyld og betegnet sig selv som offer for et justitsmord. Murphy's ønske om mulighed for appel til kriminalretten blev afvist. Hans advokat ville derfor bringe sagen for appelretten.


Valg og folkeafstemning i den irske republik i 2002:
Parlamentsvalg og ny regering
Ved parlamentsvalget i den irske republik den 17. maj 2002 måtte der en langvarig omtælling til, før pladserne i det irske parlament var endeligt fordelt. Fianna Fáil (FF) gik frem med 4 mandater til 81 ud af de 165 pladser.

Der gik et par uger, før de endelige resultater var klar:

Stem-
mer %   
Ændr.   
%
Man-
dater   
Hidtil
Fianna Fáil: 41,5 +2,2 81 (77)
Fine Gael: 22,5 -5,4 31 (54)
Labour: 10,8 -2,1 21 (21)
Sinn Féin: 6,5 +4,0 5 (1)
Progressive Democrats:    4,0 -0,7 8 (4)
The Green Party: 3,8 +1,0 6 (2)
Socialist Party: - - 1 (1)
Andre: 11,0 +1,2 12 (6)

Lederen af Fianna Fáil, Bertie Ahern, havde valget mellem at danne en mindretalsregering eller at danne en flertalsregering sammen med Progressive Democrats (PD), som har 8 mandater.

Bertie Ahern
Bertie Ahern, FF
Mary Harney
Mary Harney, PD

Efter forhandlinger mellem de to partier kunne der den 4. juni præsenteres en regeringsaftale, underskrevet af Bertie Ahern fra FF og Mary Harney fra PD.

Irlands ja til Nice-traktaten
Ved den første afstemning om Nice-traktaten i 2001 blev Irlands tiltrædelse af EU's Nice-traktat forkastet med 53,87 % af stemmerne ved en rekordlav velgdeltagelse på 34,8 % (se Irerne siger nej...).

Det er et hovedformål med Nice-traktaten at bane vej for EU's udvidelse med to lande i Østeuropa. Udvidelsen har officielt ikke været noget stort problem for irerne. Det har derimod bekymringen for, at traktaten kunne åbne for et brud med Irlands neutralitetspolitik, og at Irske soldater som følge heraf kunne blive sendt på opgaver i andre lande.

Efter det irske nej valgte den irske regering derfor at skaffe sig en garanti fra EU for en fremtidig respekt for Irlands neutralitet. Nice-traktaten er uændret, og Irland har ikke opnået undtagelser, som Danmark fik det. Afstemningsresultater

Efter godt et år og en massiv kampagne for et ja måtte irerne til valgurnerne igen. Denne gang blev valgdeltagelsen 48,45 % og dermed højere end de 45 %, som var anset for en kritisk tærskel for opnåelsen af et ja.

For hele republikken blev resultatet 62,89 % ja-stemmer og 37,11 % nej. Figuren viser, at ja-procenten er steget markant i alle valgdistrikter.

Noter fra 2002
25. januar 2002:
6. juni 2002:
14. oktober 2002:
23. oktober 2002:
Første domfældelse i Omagh-sagen
Parlamentsvalg og ny regering
Nordirlands lokalstyre igen på reservebænken
Irlands ja til Nice-traktaten

Tilbage til Hjemmeside - Tilbage til top
Opdateret d. 18.1.2010
© Paul-Frederik Bach