Et kapitel af Irlands historie
Af Paul-Frederik Bach     Tilbage til Hjemmeside
   Foregående kapitel          Næste kapitel   

2001
Ustabilt lokalstyre i Nordirland


Reid afløser Mandelson som minister for Nordirland
Efter et møde i Downing Street 10, hvor den britiske minister for Nordirland, Peter Mandelson, skulle forklare sin rolle i en sag om "pas for tjenester", meddelte Peter Mandelson den 24. januar, at han var trådt tilbage.

Peter Mandelson har indrømmet, at han har misinformaret offentligehden om sin rolle i behandlingen af en ansøgning om pas fra den kontroversielle indiske milliardær, Srichand Hinduja, som er en af sponsorerne for det uheldige Dome-projekt i London.

I en erklæring sagde Peter Mandelson, at han ikke ville acceptere, at han på nogen måde havde handlet upassende, men tilføjede: "Jeg vil kun bede folk om at forstå, at det hele tiden var mit ønske at understrege, at jeg ikke havde søgt at påvirke beslutningen om indfødsret på nogen måde, men kun at videregive en anmodning om information. Det var premierministeren fuldt ud tilfreds med." Han tilføjede: "Det har været mit politiske livs største privilegium at spille en rolle i den nordirske fredsproces, som er langt mere vigtig end nogen person og hans karriere. Nu er vi så tæt ved en endelig aftale, ved en komplet gennemførelse af denne regerings såvel som andres bestræblese: Langfredagsaftalen."

Medlemmer af Sinn Féin udtalte, at de ikke var kede af at se Mr. Mandelson træde tilbage.

Peter Mandelson efterfølges af ministeren for Skotland, John Reid. Ved sin ankomst til Belfast udtalte den nye britiske minister for Nordirland, John Reid, at den opgave, han nu havde overtaget, var mere betydningsfuld, fordi overgangen fra vold til fred befinder sig i en kritisk fase. "Ingen skal være i tvivl om mit engagement med hensyn til at få Langfredagsfreden til at virke."

Ulster Unionist lederen John Taylor, hilste den nye minister velkommen som en "retlinet og sympatisk personlighed". Mitchel McLaughlin fra Sinn Féin udtrykte lidt mere forbeholdent, at partiet vil give ham "fair vind".

Se Ny minister for Nordirland

Trimble: "Langfredagsaftalen er ustabil"
Nordirlands førsteminister, David Trimble, advarede den 19. april i et interview med Financial Times om en krise for Langfredagsaftalen, som kan bryde sammen så tidligt som i juni, med mindre der kan spores bevægelse fra IRA's side i våbenspørgsmålet. En ny strid om afvæbningen kan komme til at overskygge valgkampen forud for det britiske parlamentsvalg, som ventes fastlagt til den 7. juni.

Trimble sagde, at fredsaftalen fra 1998 ikke er stabil i sin nuværende form. "Jeg kan ikke se, hvordan vi kan komme gennem juni, hvis ikke republikanerne flytter sig", sagde han.

Se Påskestatus 2001

Irland stemte nej til EU's Nice-traktat
Med en valgdeltagelse på kun 32,9 % blev resultatet af den irske folkeafstemning den 8. juni 2001 om EU's Nice-traktat, at 529.478 stemte nej (53,87 %) mod 453.461 ja-stemmer (46,13 %). Der var 14.887 ugyldige stemmer.

Se Irlands nej til Nice-traktaten

Trimble træder tilbage
Den 1. juli gjorde David Trimble alvor af sin trussel om at træde tilbage. Trimble har udnævnt partifællen, handelsminister Sir Reg Empey, til varetagelse af førsteministerens administrative funktioner de næste seks uger. Hvis der ikke på den tid kan nås en ny aftale om langfredagsaftalens gennemførelse, kan den britiske minister for Nordirland enten suspendere lokalparlamentet eller udskrive nyvalg. Trimble's tilbagetræden blev godkendt af lokalparlamentet den 2. juli.

Den 10. august, kort før tidsfristens udløb meddelte ministeren for Nordirland ophævelsen af de magtdelende institutioner i Nordirland. John Reid håbede, at ophævelsen ville blive meget kort. Det blev den. Allerede 11. august underskrev ministeren for Nordirland ordren til genindsætning af det styre, som er overdraget til Nordirland, fra midnat. Ophævelsen skabte vrede blandt republikanerne og bekymring for, at IRA kunne reagere ved at afbryde kontakterne med general John de Chastelain's afvæbningskommission.

Den 14. august trak IRA sit tilbud om afvæbning tilbage. Republikanerne var blevet opbragt over den kortvarige ophævelse af Nordirlands magtdelende institutioner, som de opfattede som eftergivenhed over for pres fra unionisterne.

Se Sommer med politisk krise

IRA indleder våbenafviklling
Den 22. oktober udsendte Gerry Adams fra Belfast og samtidigt Martin McGuinness fra New York en appel til IRA om at foretage et banebrydende skridt i retning af afvæbning for at redde fredsprocessen fra endeligt sammenbrud.

Dagen efter kom erklæringen fra IRA om indledning af våbenafvikling og bekræftelsen fra den internationale afvæbningskommission (IICD).

Med indledningen af IRA's våbenafvikling var der banet vej for, at lokalregeringen kunne genoptage sin virksomhed med David Trimble i spidsen. Det lykkedes efter visse forhindringer den 6. november.

Aktion mod katolske skolebørn i Ardoyne
I det nordlige Belfast har der været sammenstød mellem politi og loyalister, der prøvede at blokere vejen for katolske børn på vej hjem fra skole.

Det var det nye skoleårs første dag i Nordirland. Uroen flammede op efter fejlslagne forsøg på at nå en aftale mellem børnenes forældre og de protesterende loyalister efter sammenstød i området tidligere på året.

Ca. 50 børn blev ledsaget til skolens fordør af politi med kampudrustning gennem Ardoyne Road, hvor en politikæde og den britiske hærs landrovere udgjorde en ca. 400 meter lang afspærring.

Først 24. november kunne aktionen afblæses.

Se Aktion mod skolebørn

Noter fra 2001
27. jan. 2001:
5. marts 2001:
23. april 2001:
8. juni 2001:
11.september 2001:
Efterår 2001:
Ny minister for Nordirland
Bilbombe ved BBC i London
Påskestatus 2001
Irlands nej til Nice-traktaten
Sommer med politisk krise
Aktion mod skolebørn

Næste kapitel
  Tilbage til Hjemmeside
Oprettet 3.1.2004     Opdateret d. 3.10.2009