Et kapitel af Irlands historie
Af Paul-Frederik Bach     Tilbage til Hjemmeside
   Foregående kapitel        Næste kapitel   

23. oktober 2002: 2002-4
Irlands ja til Nice-traktaten

Ved den første afstemning om Nice-traktaten i 2001 blev Irlands tiltrædelse af EU's Nice-traktat forkastet med 53,87 % af stemmerne ved en rekordlav velgdeltagelse på 34,8 % (se Irerne siger nej...).

Det er et hovedformål med Nice-traktaten at bane vej for EU's udvidelse med to lande i Østeuropa. Udvidelsen har officielt ikke været noget stort problem for irerne. Det har derimod bekymringen for, at traktaten kunne åbne for et brud med Irlands neutralitetspolitik, og at Irske soldater som følge heraf kunne blive sendt på opgaver i andre lande.

Efter det irske nej valgte den irske regering derfor at skaffe sig en garanti fra EU for en fremtidig respekt for Irlands neutralitet. Nice-traktaten er uændret, og Irland har ikke opnået undtagelser, som Danmark fik det. Afstemningsresultater

Efter godt et år og en massiv kampagne for et ja måtte irerne til valgurnerne igen. Denne gang blev valgdeltagelsen 48,45 % og dermed højere end de 45 %, som var anset for en kritisk tærskel for opnåelsen af et ja.

For hele republikken blev resultatet 62,89 % ja-stemmer og 37,11 % nej. Figuren viser, at ja-procenten er steget markant i alle valgdistrikter.

Resultatet har udløst begejstrede kommentarer i mange lande. Irlands Taoiseach (udtales tisjok), Bertie Ahern, udtaler:

Jeg tror, at folket har stemt for en vision om et tillidsfuldt Irland, som ønsker at spille sin rolle i opbygning af varig fred og velstand mellem nationerne. Det er en stemme for et Irland, som ikke forsøger at gemme sig defensivt bag et ufleksibelt og uforanderligt syn på, hvordan sagerne skal håndteres.

Tilbage til Hjemmeside
Tilbage til top
Opdateret d. 3.10.2009