Et kapitel af Irlands historie
Af Paul-Frederik Bach     Tilbage til Hjemmeside
   Foregående kapitel          Næste kapitel   

18 års protestantisk hjemmestyre (1782-1800)

Perioden 1782 til 1800 blev kendt som Grattans parlament. Perioden blev kort, fordi systemet var ustabilt. Parlamentet repræsenterede ikke det irske folk, men bestod af en håndfuld rige protestanter. Der blev talt meget, men ikke regeret effektivt. Den franske revolution i 1789 stimulerede hos mange tanken om et mere retfærdigt samfund. I Irland så mange en union med Frankrig som et alternativ til unionen med England. Der opstod en bevægelse, The United Irishmen, som kunne mobilisere 150.000 mand. Grattan søgte at stabilisere situationen ved gradvist at tildele katolikkerne almindelige borgerlige rettigheder, men bragte sig herved i modsætning til England.

1793 udbrød der krig mellem England og Frankrig, og Frankrig så den ustabile situation i Irland som en mulighed for at lande der og falde England i ryggen.

I 1796 vedtog det irske parlament en streng lov mod opstande. Loven gjorde det nemt at indføre lokale krigsretstilstande. Senere samme år blev Habeas Corpus loven suspenderet i Irland. Det er den lov, der beskytter engelske borgere mod fængsling uden dom.

Samme år ankom den irske oprørsleder, Wolfe Tone, fra Amerika til Frankrig. Han anses for grundlæggeren af den republikanske tradition i Irland. Sammen med en fransk flåde på 43 skibe og 15.000 mand forlod Tone Brest i december 1796. Togtet mislykkedes imidlertid, hovedsageligt på grund af dårligt sømandsskab. Den 11. oktober 1997 blev en fransk-hollandsk flåde slået af admiral Duncan ved Camperdown.

The United Irishmen opgav at regne med franskmændene og besluttede, at en irsk opstand skulle iværksættes 23. maj 1798. Planen lækkede imidlertid til regeringen, som kom opstanden i forkøbet ved at arrestere dens ledere. Alligevel gik oprøret i gang den 24. maj. Kampene stod på i flere måneder, men blev efterhånden slået ned. Wolfe Tone blev arresteret og dømt til hængning. Han begik selvmord i fængslet den 19. november 1798. De øvrige arresterede ledere blev sendt til Fort George statsfængslet i Skotland. De blev løsladt nogle år senere.

For at få gjort en ende på den ustabile tilstand modnedes gradvist tanken om en egentlig union mellem England og Irland. Efter pres fra England vedtog det irske parlament unionen den 15. januar 1800 med 138 stemmer mod 96. Unionen blev effektiv fra 1. januar 1801.

Næste kapitel: Vækst og hungersnød (1800-1848)

Tilbage til Hjemmeside     Oprettet 1.1.1999
Opdateret d. 19.6.2009