Et kapitel af Irlands historie
Af Paul-Frederik Bach     Tilbage til Hjemmeside
   Foregående kapitel          Næste kapitel   

Irland styret af protestanter (1700-1782)

I første halvdel af 1700-tallet opretholdt protestanterne i Irland det totale herredømme over kirke, regering, parlament og næringsliv. Ved en lov fra 1704 blev katolikkerne stærkt diskrimineret. De kunne kun erhverve jord ved arv fra andre katolikker. I tilfælde af flere livsarvinger skulle jorden altid deles mellem disse. De skulle betale mere i skat end andre. De havde ingen stemmeret, og de kunne ikke slå sig ned, hvor de ville.

Repressalierne mod katolikkerne ramte hele den irske befolkning, også dem af engelsk afstamning. En enkelt røst rejstes mod denne uretfærdighed. En anglo-irer, Jonathan Swift, født i Dublin, domprovst samme sted 1713-1745, udgav mange af sine kritiske skrifter anonymt. Han brugte sit talent på sit lands sag. Han kritiserede, at alle embeder blev besat med ukvalificerede tilflyttere fra England, at irerne blev forsynet med engelske produkter, og at irske produkter ikke kunne eksporteres. Swift opfordrede irene til at købe irsk. Han kunne kaldes grundlæggeren af Sinn Féin's økonomiske politik.

Presbyterianerne udgjorde en tredje religiøs gruppe. Den diskrimination, som var rettet mod katolikkerne, ramte også presbyterianerne. Men medens katolikkerne var knuste, "harmløse som kvinder og børn" ifølge Swift, så var presbyterianerne energiske, selvbevidste og seje. Derfor blev de opfattet som en trussel af det protestantiske lederskab. Presbyterianerne var en ledende gruppe i opbygningen af Ulsters nye byer, først og fremmest Londonderry og Belfast.

I løbet af 1700-tallet ændredes situationen gradvist. England blev svækket af kolonikrige og fik brug for økonomisk og militær støtte fra sine irske støtter, da amerikanske kolonier løsrev sig 1783. Til gengæld måtte England gradvist lempe restriktionerne mod Irland. Dette medførte sammen med det voksende befolkningstal en øget velstand i Irland.

Alle irere, både katolikker, protestanter og presbyterianere, forstod amerikanernes ønske om løsrivelse. Et medlem af det irske parlament, Henry Grattan, fik ved et møde i Dungannan i 1782 tilslutning til en resolution til fordel for Irlands adgang til fri handel. Trods et svagt helbred fremlagde han ugen efter et forslag til en uafhængighedserklæring i det irske parlament. "Jeg henvender mig nu til et frit folk," sagde han. "Nu er Irland en nation. I denne nye egenskab hilser jeg landet og siger, idet jeg bøjer mig for dets ophøjethed: Esto perpetua."

Det svækkede England havde ingen mulighed for at håndhæve sin magt. En måned efter ændrede det britiske parlament Irlands status, så det irske parlament igen blev eneste lovgiver for Irland, og det irske overhus igen blev Irlands Højesteret.

Næste kapitel: 18 års protestantisk hjemmestyre (1782-1800)

  Tilbage til Hjemmeside     Oprettet 28.9.1997
Opdateret d. 19.6.2009