Et kapitel af Irlands historie
Af Paul-Frederik Bach     Tilbage til Hjemmeside
   Foregående kapitel          Næste kapitel   

Religionskrig om England (1685-1691)

Charles døde 1685, og da han ingen ægtefødte børn havde, blev den katolske James udråbt til konge som James II. James var en dygtig søofficer, og kaldes den egentlige skaber af en engelsk orlogsflåde og af Englands herredømme på havet. Han drømte også om genindførelse af den katolske tro, og udstedte i 1687 en erklæring, som gav både katolikker og protestanter ret til fri religionsudøvelse. 1688 så prins William af Oranien sin chance og invaderede England med en mindre hær. Han undgik åben kamp, men vandt ved, at engelske stormænd og den engelske hær sluttede sig til ham. James måtte gå i landflygtighed i Frankrig, og 1689 blev William konge af England som William III.

Nu var Nederland og England forenet mod Frankrig. I Frankrig planlagde James at gå i land i Irland for at generobre England derfra. Frankrig støttede James med nogle officerer med det formål at holde engelske stridskræfter væk fra krigsskuepladserne på Kontinentet.

Krigen startede med den blodige belejring af Derry den 17. april 1689. Derry var anlagt som fæstning af de engelske og skotske tilflyttere og var derfor et protestantisk støttepunkt. Det kunne ligne et paradoks, at irske protestanter blev belejret af en engelsk katolik. Bag Derry's høje mure var situationen forfærdelig. Alle forsyninger slap op. Alligevel holdt byen stand, til den blev befriet af en engelsk flådestyrke den 1. august 1689. Da havde belejringen varet 105 dage.

Læs beretningen om:  Derry's belejring 1689

Et mere alvorligt nederlag ventede James. I juni 1690 landede William selv ved Carrickfergus. Hans protestantiske styrke på 36.000 mand bestod af englændere, danskere, tyskere og huguenotter. Den 1. juli blev James slået ved floden Boyne nord for Dublin. James flygtede atter til Frankrig og kom aldrig tilbage.

Det er denne sejr, som protestanterne i Nordirland fejrer hvert år i juli. Mere om orangemændenes parader i et særskilt kapitel.

Den irske hær trak sig tilbage over Shannon og holdt Limerick som hovedstøttepunkt. William måtte rejse hjem uden at have fået kontrol med hele Irland. Først 3. oktober 1691 efter en måneds belejring af Limerick sluttede krigen med Limerick-traktaten. Traktaten indrømmede irerne, også katolikkerne, visse rettigheder. Inden blækket var tørt, ankom en større flåde fra Frankrig, men for sent.

Se også:  The Plantation Years 1606-97

Næste kapitel: Irland styret af protestanter (1700-1782)

  Tilbage til Hjemmeside     Oprettet 20.9.1998
Opdateret d. 19.6.2009